Na konci bakalářského studia před vámi bude stát důležitá zkouška – bakalářská práce. Jak si s psaním práce poradit, na co se připravit, čím si pomoct a čemu se vyhnout? 

Orientačně lze uvést, že bakalářská práce je obecně méně rozsáhlejší než diplomová práce. Nejedná se o práci, která musí jako podmínku ze zákona, přinášet původní výsledky. Účelem bakalářské práce je prokázat schopnost samostatné odborné práce a hledání hodnotných zdrojů, než velkolepé výsledky.

1.  Stanovené plánu

Nejlépe vám pomůže, pokud si sestavíte plán vaší práce a budete jej pečlivě dodržovat. Spočítejte si čas, který na vypracování máte a svou práci si rozdělte do dílčích částí. Za splnění se klidně můžete odměnit, důležité však je, plánu se držet.

2.  Správné citace

Citace budou důležitou součástí vaší bakalářské práce. Standardně je nutné citovat podle mezinárodních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (pro elektronické zdroje).

3.  Komunikace s vedoucím

V oblasti komunikace je potřeba být důsledný, pečlivý a především aktivní. Když to neudělá vedoucí, sami navrhněte termín konzultace. Na konzultace choďte připraveni. A poslední rada, když si nejste jisti, radši se zeptejte i na zdánlivě banální věc, je to lepší než to mít ve výsledku špatně.

Tip: Pokud si s psaním nevíte rady, nebo jen nestíháte, podívejte se na možnost vypracování bakalářské práce a starosti hoďte za hlavu. 

4.  Rešerše literatury

Pro vaši práci budou zdroje zásadní a proto jich musíte mít dostatek. Udělejte si vlastní průzkum a najděte všechny dostupné informace o daném tématu. Internet, knihovny, odborné publikace. Všude můžete hledat. Pokud bude zdrojů dostatek, práce půjde dobře od ruky.

5.  Synonyma a dublování

Synonyma jsou základ každé diplomky. Jednu banalitu můžete napsat třeba desetkrát a hned budete mít více textu. Také některé věty a fráze můžete s drobnými úpravami použít vícekrát. Buďte však opatrní a nepřehánějte to.

6.  Přílohy

Přidávejte grafy, tabulky i obrázky. Vypracování bakalářské práce jen obohatí a bude vypadat více profesionálně.

7.  Závěrečná kontrola

Na finální úpravu si dejte velký pozor, hodnotí se velmi přísně. I nejlepší práci vám gramatické hrubky pokazí. Pokud si nejste jisti, předložte text někomu dalšímu ke korekci.

8.  Obhajoba vaší práce

Podcenění obhajoby se nevyplácí. Vše si pečlivě připravte a především dobře formulujte. Závěr je důležitý. Je dobré si prezentaci několikrát cvičně odprezentovat, budete pak při vypracování bakalářské práce klidnější.