Přijímačky nanečisto poskytují studentům komplexní přípravu na přijímací testy od společnosti CERMAT. Tato příprava je založena na oficiálních zadáních, což znamená, že studenti jsou trénováni na reálné úlohy, které je skutečně čekají. Kromě získání nezbytných znalostí mají studenti možnost seznámit se s různými způsoby řešení úloh, což jim umožní vybrat si ten nejvhodnější způsob řešení pro ně.

Snazší zvládání stresu a nervozity

Přínos přijímaček nanečisto mimo jiné spočívá v seznámení se s průběhem samotného testování. Díky této přípravě mají studenti lepší představu o tom, co je čeká během skutečných přijímacích zkoušek. Absolvováním testů se naučí efektivněji pracovat s časem, což je klíčové, protože časový faktor má při přijímacích zkouškách významný vliv. Testy na přijímačky online tak pomáhají studentům lépe zvládat stres a nervozitu, což má pozitivní dopad na jejich výsledky.

Získání zpětné vazby a srovnání s ostatními

Výhodou přijímaček nanečisto je také možnost porovnání s ostatními dětmi.  Přijímačky nanečisto totiž poskytují dítěti i rodičům sledovat pokrok a zjistit, jak si vede v porovnání s jinými studenty. Přijímačky nanečisto mimo jiné pomohou identifikovat nedostatky ve výuce a poskytnout dětem individuální podporu. Dítě má tak možnost zaměřit se na konkrétní oblasti, jež mu dělají problém.

Zkušení pedagogové

Jednou z posledních výhod přijímaček nanečisto je fakt, že jsou připravovány zkušenými pedagogy, kteří mají bohaté zkušenosti s přípravou studentů na přijímací zkoušky. Tito pedagogové rozumí oblastem, ve kterých studenti často chybují, a jsou tak schopni seznámit dítě s nejběžnějšími nástrahami, chytáky a obtížnými úkoly, které se v přijímacích testech pravidelně vyskytují.

Není pochyb o tom, že pro dosažení úspěchu u přijímacích zkoušek je kvalitní příprava klíčová. Chcete-li svému dítěti pomoci dostat se na vysněnou školu, pak jsou přijímačky na nečisto vhodnou volbou.