Historie Eiffelovy věže
Historie Eiffelovy věže

Říká se, že hlavní město Francie je nejkrásnějším městem na světě, pro které je typická Eiffelova věž, ale spousta jiných památek. Eiffelova věž je nejznámější památkou Pažíže. Když ji ale roku 1889 Gustave Eiffel představil světu, přijímali ji lidé s nedůvěrou. V současné době hraje tato věž důležitou roli v televizním i rozhlasovém vysílání, je považována za architektonický zázrak a láká miliony návštěvníků ročně.

Historie Eiffelovy věže
Historie Eiffelovy věže

Budování Eiffelovy věže

V roce 1889 hostila Paříž světovou výstavu Exposition Universelle u příležitosti stého výročí Francouzské revoluce. V rámci této výstavy byla návštěvníkům představena Eiffelova věž.

Více než sto umělců předložilo své návrhy na památník, který by měl být postaven na Champ-de-Mars v centru Paříže. Tento památník měl sloužit jako vstup do expozic. Mezi nimi byl i uznávaný architekt a stavitel Alexandre Gustave Eiffel. O několik let dříve pracoval tento architekt na kovové konstrukci Sochy svobody ve Spojených státech amerických.  Jeho návrh nakonec zvítězil. Eiffelova věž se skládá z 18 tisíců kusů železa a asi 2,5 milionů nýtů. Celkem měří něco málo přes 300 metrů (a byla tak do roku 1930 nejvyšší budovou světa).

Miliony návštěvníků světové výstavy žasly nad nově postaveným architektonickým zázrakem. Spousta lidem byla ale věž trnem v oku. Například známý pařížský spisovatel Guy de Maupassant údajně nenáviděl věž natolik, že si vybíral jen ty restaurace, ze kterých nebyla věž vidět.

Eiffelova věž jako trvalá součást panoramatu Paříže

V roce 1909 byla Eiffelova věž téměř stržena, protože byla původně zamýšlena jen jako dočasná expozice. Představitelé města se však rozhodli pro využití této věže jako rádiové stanice. To se ukázalo jako dobré rozhodnutí, protože během první světové války zachytila Eifellova věž nepřátelskou rádiovou komunikaci a Paříž mohla posílit své vojsko na obranu. Eiffelova věž unikla zničení i v průběhu druhé světové války – Hitler původně nařídil demolici tohoto symbolu Paříže, ale příkaz nebyl nikdy uskutečněn. Veselou historkou z tohoto období je to, že během okupace Paříže nacisty odpojili francouzští odbojáři výtah na Eiffelovu věž, takže nacisté museli stoupat po schodech.

V průběhu let, po která je Eiffelova věž symbolem Paříže, se stala místem konání spousta slavných událostí a například i vědeckých experimentů. Například v roce 1911 použil německý fyzik Theodor Wulf elektroměr pro detekci vyšších úrovní radiace horní částí věže než v její spodní části a pozoroval účinky – to se dnes nazývá kosmickými paprsky.

Eiffelova věž je nyní jednou z nejznámějších staveb na světě. V roce 1986 prošla zásadní rekonstrukcí a od té doby je rekonstruována každých 7 let. Je cílem většího počtu návštěvníků než kterákoli jiná památka na světě – počet návštěvníků se odhaduje na sedm milionů ročně (včetně zamilovaných párů, které sem jedou, aby se vyfotili před Eiffelovou věží). Eiffelova věž zaměstnává více než 500 zaměstnanců v restauracích, ve výtazích, zajištění bezpečnosti a zaměstnanců pro usměrňování davů lidí proudících do této památky. Eiffelova věž je skvělou možností, jak si prohlédnout město světel.