Nikdo by si neměl nechat líbit fyzické ani psychické týrání. Nebojte se a braňte se, nekryjte násilníka jen proto, že jste si blízcí. Rady, jak se bránit, vám přináší právník z AK Olomouc.

Co je domácí násilí?

Domácí násilí zahrnuje nejen fyzické napadání, ale také psychické týrání, vyhrožování či urážení ze strany blízkého člověka. Navzdory obecně rozšířenému názoru rozhodně není pravidlem, že obětí bývá vždy žena a násilníkem její partner. Domácí násilí je pácháno nejen na ženách, ale i ze strany žen na mužích či na seniorech nebo dětech. Jedná se o násilí páchané mezi dvěma blízkými, kteří spolu mají či měli blízký vztah. Nejobvyklejší je mezi (bývalými) partnery.

Jde o pravidelné, opakující se psychické či fyzické napadání, kdy je útočníkem jedna osoba a obětí druhá, role se nemění. Pamatujte, že nikdo nemá právo na to druhého omezovat, ponižovat ho či páchat fyzické násilí. Jestliže jste fyzicky napaden a potřebujete ošetřit, vždy zajděte na pohotovost a nekryjte útočníka.

Jak se bránit domácímu násilí?
Zaprvé je nutné si uvědomit, že i když si to snažíte vsugerovat, nikdy násilné chování druhého není vaše vina a nezasloužíte si ho! Dále vám doporučujeme podniknout následující kroky:

l Pořiďte si důkazy o domácím násilí – fotografie, zvukové záznamy, videa, zničené věci.

l Naplánujte si útěk. Uschovejte si osobní věci a peníze u osoby, které věříte.

l Domluvte si signál se sousedy, díky kterému budou vědět, že mají zavolat policii.

l Ochraňte své děti. Řekněte jim o bezpečných místech, kam se mohou v případě nebezpečí ukrýt.

l Vyhledejte pomoc u odborníků – psychologů, linky důvěry.

l Oznamte vše na policii.

Domácí násilí nesmí být tolerováno. Jedná se o trestný čin. Potřebujete-li právní rady, nebojte se obrátit na odborníky na trestní právo.