Ať už máte partnera cholerika, nebo je cholerické vaše dítě či jiný váš blízký příbuzný, je dobré něco si o tomto temperamentu zjistit. Pokud totiž zjistíte, jakými povahovými rysy se cholerik vyznačuje, zjistíte, jak se zachovat, když to na něj přijde. Bude třeba spousta milosti z vaší strany, které vám pomohou nejen přežít, ale také žít s cholerikem.

C o je tedy třeba vědět o cholericích? Cholerici potřebují svůj čas sami pro sebe, proto není vhodné nutit je do socializace a počkat si, až sami budou chtít. Dále jsou nezávislí, takže se jim nesnažte říkat, co mají dělat nebo je jiným způsobem kontrolovat. Cholerici potřebují uznání za své úspěchy – takže chválit, chválit, chválit! Také jim dejte příležitosti, kde mohou využít své schopnosti a pak je za to pochvalte! Dále pak jsou cholerici orientovaní na úkoly, a proto jsou skvělými vůdci. Proto je vhodné tohoto jejich rysu využít a dát jim příležitost realizovat se, převést odpovědnost za něco pouze na ně. Nechte je rozhodovat. A asi nejtypičtějším povahovým rysem cholerika je výbušnost. Pro choleriky je tudíž důležité naučit se kontrolovat svůj hněv.

Co tedy dělat/nedělat při soužití s cholerikem?

 • Nenuťte je začleňovat se do společnosti. Cholerici jsou velmi vybíraví kdy a kde se budou socializovat.
 • Nesnažte se je kontrolovat
 • Pochvalou uznejte jejich úspěch.
 • Dejte jim úkol, za který budou zodpovědní, a v rámci kterého budou sami rozhodovat.
 • Naučte se s nimi vyjednávat, abyste nebyli ovládání cholerikem.
 • Poskytujte jim dostatek lásky a náklonnosti.
 • Držte své emocionální výjevy na minimu. Cholerici mají tendenci být ohniví a nemusí správně zareagovat.
 • Cholerici si chtějí dělat své věci – když vás požádají, nabídněte jim svou pomoc.

A jak by vám měl cholerik pomoci?

 • Vyrovnat se konstruktivně se svým hněvem.
 • Uznáním práv a pocitů ostatních.
 • Naučit se podrobit autoritě.
 • Rozpoznat potřeby druhých a ukazovat lásku a náklonnosti, a nejen lásku dávat jako prostředek manipulace.
 • Důvěřovat ostatním a přijímat je takové, jací jsou.
 • Převést na ně část své zodpovědnosti.