Jednotné přijímací zkoušky jsou již několik let povinnou součástí přijímacího řízení, které čekají všechny žáky pátých a devátých tříd, jež se hlásí na střední školu s maturitou nebo gymnázium. Chcete-li, aby vaše dítě testy na přijímačky CERMAT zvládlo s přehledem? Pak vám přinášíme 5 tipů, které pomohou žákům dostat se na jejich vysněnou školu.

1)    Zjistěte si požadavky školy

Před zahájením přípravy je dobré se podívat na stránky školy, kam se chce vaše dítě dostat. Předem si tak zjistíte, jaké další požadavky má škola pro úspěšné složení přijímacích zkoušek. Častým rozhodujícím kritériem je například také prospěch žáka, účast na olympiádách a soutěžích, zapojení žáka do aktivit školy apod. Často na stránkách školy také zjistíte počet bodů, které je třeba pro přijetí, či bylo potřeba k přijetí v minulém roce.

2)    Začít s přípravou s dostatečnou časovou rezervou je důležité

První věc, na kterou byste se měli vrhnout již v průběhu října, je tvorba plánu přípravy. Je totiž důležité, aby dítě začalo s přípravou co nejdříve. Při tvorbě plánu myslete také na časovou rezervu, jelikož některá probíraná látka může být časově náročnější nebo přijdou dny, kdy se vaše dítě nebude moci učení věnovat. Říjen je také vhodným měsícem pro zakoupení všech potřebných učebnic a testů z předešlých let. Rozhodnout byste se měli i nad formou přípravy.

3)    Příprava na přijímačky by měla probíhat pravidelně

Důležitým aspektem při každém učení je také pravidelnost. Stanovte tedy v rámci plánu přípravy pravidelnou dobu učení. Díky tomu si tak dítě odnese z učení daleko více, než z nárazového učení, které je často velice neefektivní. Samozřejmě je potřeba myslet na to, aby vaše dítě bylo schopno naplánovanou látku zvládnout a den dítěte zahrnoval i čas na jiné aktivity. Důležité je myslet i na pravidelné opakování látky, jelikož si tak dítě daleko lépe osvojí získané vědomosti.

4)    Zahrňte do přípravy typy úloh, které se v testech vyskytují

Podívejte se na webové stránky CERMATU, kde najdete veškeré informace o obsahu testů a také testy z předešlých let. Testy často obsahují úlohy, které se pravidelně opakují. Zahrnutím testů z předchozích let tak bude mít příprava na přijímačky z českého jazyka a matematiky daleko větší efekt. Na základě testování zjistíte také, jaké typy úloh vašemu dítěti nejdou, takže se jim budete moci více věnovat.

5)    Velkou pomoc pro dítě představují přijímačky nanečisto

Pokud chcete získat zpětnou vazbu, jaké má vaše dítě šance pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušet, pak zahrňte do přípravy přijímačky nanečisto. Využít je můžete také v případě, že nemůžete svému dítěti dostatečně věnovat. Přijímačky nanečisto totiž pomohou dítěti s přípravou a zajistí mu lepší výsledky.

Na přijímačkách nanečisto se děti učí různé strategie řešení jednotlivých úloh a seznamují se s různými chytáky, které přijímačky běžně obsahují. Děti si také vyzkouší, jak test zvládnou z hlediska časového limitu a získají porovnání s ostatními žáky. Přijímačky nanečisto navíc dětem pomáhají s odbouráváním stresu, jelikož při ostrých testech budou vědět, co je čeká. Na ostrý test tak budou lépe připraveni a nebudou tolik zmatkovat.