BDSM – tato zkratka představuje rozmanitý svět sexuálních praktik, který zahrnuje poddanost a disciplínu (BD), dominanci a submisivitu (DS) a sadismus a masochismus (SM). Pro mnohé lidi může být BDSM fascinující a vzrušující forma sexuálního projevu, ale je klíčové si být vědom svých vlastních hranic a respektovat hranice partnera.

1. Dominance a podřízenost (BD):

 • Dominance (Dominance): Označuje roli dominantní osoby, která má kontrolu nebo autoritu nad druhou osobou. Dominantní jednotlivec může přebírat iniciativu a rozhodovat o průběhu scény.
 • Podřízenost (Submission): Vyjadřuje roli podřízené osoby, která se dobrovolně podřizuje autoritě nebo kontrole dominantního partnera.

2. Svazování a disciplína (DS):

 • Svazování (Bondage): Zahrnuje používání různých prostředků, jako jsou popruhy, pouta nebo šátky, k omezení pohybu podřízeného partnera.
 • Disciplína (Discipline): Souvisí s vynucením pravidel a disciplíny. Může to zahrnovat tresty za porušení dohodnutých pravidel.

TIP: Začněte se základními BDSM pomůckami.

3. Smyslnost a masochismus (SM):

 • Smyslnost (Sensory Play): Obsahuje různé smyslové stimulace, jako jsou horko, studenost, vosk nebo lechtání pírkem. Cílem je poskytnout zážitky z doteků a pocitů.
 • Masochismus (Masochism): Věnuje se získávání sexuálního potěšení z fyzické bolesti nebo ponížení. Je klíčové, aby byla všechna bolest a ponížení dohodnuta a konzistentní s bezpečným a vzájemným souhlasem.

Jak na BDSM?

 1. Důkladná komunikace:
  • Otevřená a upřímná komunikace je klíčem k BDSM. Diskutujte o svých touhách, očekáváních a hranicích předem. Znát své vlastní hranice a vyjádřit je je důležité pro bezpečné a vzájemně uspokojivé zážitky.
 2. Bezpečné slovo:
  • Používání bezpečného slova je během BDSM klíčové. Jedná se o dohodnutý signál, kterým lze okamžitě zastavit či změnit průběh scény, pokud se některý z partnerů cítí nepohodlně nebo jsou překročeny dohodnuté hranice.
 3. Začínáme pozvolna:
  • Pro ty, kteří jsou noví v BDSM, je doporučeno začít pomalu. Začněte s jednoduššími praktikami a postupně přidávejte složitější prvky, jakmile se oba partneři cítí pohodlněji.
 4. Vzdělání:
  • Přečtěte si o BDSM, zjistěte více o různých praktikách a bezpečnostních opatřeních. Vzdělání vám pomůže lépe porozumět svým touhám a bezpečněji je realizovat.
 5. Respektujte souhlas:
  • Souhlas je základem BDSM. Respektujte vzájemný souhlas a dodržujte dohodnutá pravidla. Bezpečný a vzájemný souhlas je klíčem k uspokojivým zážitkům pro oba partnery.

TIP: BDSM anální hrátky si dokážete lépe vychutnat s análními pomůckami.

Jaká je historie BDSM aneb odkud tato vášeň pramení?

Antická historie:

 • Mnoho prvků BDSM můžeme nalézt v antických kulturách. V Řecku a Římě byly některé sexuální praktiky a role založené na moci a podřízenosti společensky akceptovány.

Středověk a renesance:

 • Během středověku a renesance se některé sexuální praktiky, které bychom dnes spojovali s BDSM, objevovaly ve smyslu umění, literatury a filozofie. Některé obrazy a texty z této doby obsahují motivy moci, podřízenosti a bolesti.

Viktoriánská éra:

 • Viktoriánská éra byla obdobím přísných mravů, ale paradoxně také doby, kdy se v literatuře začaly objevovat sexuální motivy, které obsahovaly prvky dominance a podřízenosti. Některé známé literární postavy té doby, jako je Leopold von Sacher-Masoch, položily základy pro rozvoj myšlenek spojených s masochismem.

20. století:

 • V průběhu 20. století začala sexuologie a psychologie zkoumat různé aspekty sexuálního chování, včetně těch, které byly dříve považovány za tabu. V polovině 20. století se objevily první komunity a skupiny, kde lidé s podobnými zájmy mohli diskutovat o svých praktikách.

1960 a 1970:

 • Během sexuální revoluce v 60. a 70. letech 20. století začaly nabývat na popularitě nové sexuální praktiky a filozofie, včetně těch spojených s BDSM. Lidé začali zakládat první BDSM komunity a organizace.


1980 a 1990:

 • V této době začalo BDSM postupně vycházet z temného stínu a stávat se součástí širší sexuální kultury. Vznikaly první BDSM časopisy, knihy a filmy, které popularizovaly tyto praktiky.

Moderní doba:

 • V dnešní době je BDSM široce diskutováno a mnoho lidí ji praktikuje jako součást své sexuální identity. Vznikají akademické studie a výzkumy, které se zabývají psychologickými a sociálními aspekty BDSM.

BDSM může být pro mnohé vzrušujícím a uspokojivým způsobem projevu sexuality, pokud je prováděn s respektem, bezpečností a vzájemným souhlasem. Bezpečnost a pohodlí obou partnerů by měly vždy být na prvním místě.