Jsou události, které lze jen těžko ovlivnit, byť si dáváte pozor sebevíc. Může jít o drobnou neopatrnost nebo nepozornost a během dané chvilky dojde k drcnutí do stolu, na kterém se rozlije nápoj do otevřeného notebooku nebo úrazu na sjezdovce, kdy vaše dítě srazí seniora, který brázdí alpské sjezdovky. Obdobně jako v občanském životě, ke stejným patáliím může dojít během pracovní doby, kdy zaměstnavateli vznikne škoda. Ve všech případech je jmenovatel stejný. Jste viníkem situace a musíte škodu uhradit nebo mít sjednané dobré pojištění.

Opatrnost nestačí

Lidé mají pocit, že stačí být opatrný a k žádné nehodě nebo karambolu nedojde. Nemusí tomu tak být vždy, doba je hektická a k různým nedopatřením dochází dnes a denně. A zatímco u rozbité elektroniky nebo u poškozených věcí v obchodě nebo v hotelu jde o škody v řádech tisíců, při úrazech už jde o statisíce nebo miliony. Na uhrazení nemusí stačit ani úspory. Obdobně při škodách v práci může být následný výpadek příjmu v rodinném rozpočtu velmi citelný. Pojištění odpovědnosti od ERGO pojišťovny je tak ideálním řešením.

Pro běžný i pracovní život

Pojištění odpovědnosti je možné sjednat pro běžný život i ten pracovní. Oba produkty kryjí neúmyslně způsobené škody a také ty, které nevzniknou pod vlivem alkoholu, po požití omamných nebo psychotropních látek. Pojištění občanské odpovědnosti bývá součástí majetkových pojištění a kryje škody vzniklé při každodenních a běžných činnostech, vztahuje se na všechny členy domácnosti včetně domácích zvířat vyjma psů a koní. Maximální pojistná částka je 10 milionů korun, sjednává se bez spoluúčasti.

V pracovním režimu se spoluúčastí

U pojištění odpovědnosti zaměstnance se kryjí škody způsobené na majetku zaměstnavatele, a to až do výše 4,5násobku hrubého měsíčního výdělku. Maximální pojistná částka je tedy v tomto případě 500.000 korun a tento pojistný produkt se vždy uzavírá včetně spoluúčasti, jejíž výše může být až 5.000 korun, ale lze si ji upravit. Vybrat si lze také ze tří variant s ohledem na druh pracovní náplně a řízení služebního vozu, bližší informace najdete zde. Obě pojištění mají nadto celosvětovou platnost, hodí se tedy při krátkých i delších cestách do zahraničí.