Bez ohledu na to, zda rozdělujete malý nebo velký pozemek, ať už chystáte něco stavět pro sebe nebo pro svoji společnost, v každém případě je u rozdělení pozemku vhodné mít spolupracujícího geodeta. Rozdělení pozemku totiž není jenom tak ledajaké načrtnutí pár čár na papír. Jedná se o profesionální dokument, který musí splňovat řadu povinností a pravidel. Z toho důvodu je nejlepší svěřit to geodetické kanceláři.

V rámci dělení pozemku se vytváří takzvaný geometrický plán. Ten dokumentuje rozdělení pozemku na základě skutečného stavu, dále účelu projektu a zároveň záměru vlastníka (nebo více spolumajitelů). Rozdělení nebo rozparcelování pozemku, jak se někdy nazývá, se následně navrhuje stavebnímu úřadu (katastru nemovitostí), který musí toto dělení schválit nebo případně připomínkovat.

Pokud ho hned neschválí a připomínkuje ho, pak je vaší povinností tyto připomínky zapracovat. To se nejsnadněji provádí právě se zmíněným geodetem. Geometrický plán pro tyto účely obvykle vychází na několik tisíc korun. Určitě se však vyplatí do toho investovat. Ušetříte si spoustu starostí a času.